Pamiętnik Literacki

Aktualności

Pamiętnik Literacki 2/2016

Pamiętnik Literacki 2016, z. 2
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Tomasik, Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce (s. 5)
Adrian Mrówka, Podmioty „intensywne” w powieściach Stanisława Przybyszewskiego („De profundis”, „Synowie ziemi”, „Krzyk”) (s. 19)
Mateusz Skucha, Benedykt Dybowski i Włodzimierz Popiel, albo o pewnym dyskursie profeministów polskich przełomu XIX i XX wieku (s. 47)
Piotr Krupiński, Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza (s. 67)
Aleksandra Więcek, Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury”Witolda Gombrowicza (s. 85)
Jadwiga Jęcz, „O! posągu Komandora, wejdź nareszcie za mój próg!” – uwagi na temat „Don Juana” Jana Lechonia (s. 97)
Filip Mazurkiewicz, Niewidzialna „Operetka” Witolda Gombrowicza. Od męskości hegemonicznej ku męskości atopicznej (s. 113)
Agata Chałupnik, „Niech się pan nie wyteatrza!” O „Chrabąszczach” Mariana (s. 137)
Wojciech Śmieja, Demilitaryzacja polskiej męskości (s. 161)
Dawid Matuszek, Kreatura – Świetlicki pod pozorem męskości (s. 179)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego. Wokół monografii Mieczysława Karłowicza. Opracowała Mariola Wilczak (s. 199)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Sławomir Buryła, Pionierska monografia. Rec.: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013 (s. 235)
Grażyna Legutko, Wczesny modernizm w demonicznej odsłonie. Rec.: Gabriela Matuszek, Maski i demony wczesnego modernizmu. (Kraków 2014) (s. 240)
Tomasz Kaliściak, Inne oblicza męskości. Rec.: Marian Bielecki, Kłopoty z innością (s. 246)
Monika Świerkosz, Płeć transformacji. Rec.: Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012. „Lupa Obscura” (s . 250)
Katarzyna Szopa, Wywrotowe obietnice. Rec.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Pod redakcją naukową Agnieszki Gajewskiej. Poznań 2012 (s. 256)
Rafał Milan, Aporie powszedniej zażyłości. Rec.: Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przełożyła Bożena Shallcross. Warszawa 2013. „Nowa Humanistyka” (s. 261)

18
lip 2016

Pamiętnik Literacki 1/2016

„Pamiętnik Literacki”, 2016, z. 1
TREŚĆ ZESZYTU

Dedykacja zeszytu prof. Teresie Kostkiewiczowej (s. 3)

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Patrycja Bąkowska, „Byłbym spłonął jak plewa” – dystans i autokreacja w „Przypadkach niektórych” Józefa Andrzeja Załuskiego (s. 7)
Piotr Chlebowski, Miasto śmierci. Epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego (s. 27)
Aleksandra Chomiuk, Bio/geo/grafia jako autokreacja. O Sienkiewiczu w Ameryce (s. 43)
Aneta Mazur, Sabina Brzozowska, „Noc jeanpaulowska” u Fiodora Dostojewskiego, Bolesława Prusa i Thomasa Manna (s. 61)
Krzysztof Iwanek, Indie w „Pożegnaniu jesieni”. Obietnica wyzwolenia czy kolejna inteligentna drwina Witkacego? (s. 81)
Wacław Forajter, Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego (s. 97)

Zagadnienia języka artystycznego
Ireneusz Staroń, „In partibus infidelium”, czyli poetyka pejzażu wewnętrznego. Stanisław Antoni Mueller a kontekst schulzowski (s. 133)
Regina Chorobik, O zabłąkanej stonodze, grzybiej wojnie i świecie, którego nie ma, czyli bajki Jana Brzechwy po ukraińsku (s. 153)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni S. Małłek. Korespondencja z lat 1907–1910. Opracowali Alicja Kędziora, Emil Orzechowski (s. 167)
Ryszard Zajączkowski, Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach „Soli ziemi” (s. 201)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Stanisław Jasionowicz, W poszukiwaniu porządków kultury: mity, paradygmaty, wizje świata. Rec.: Lidia Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz 2009 (s. 215)
Joanna Grądziel-Wójcik, W trybie poezji. Edwarda Balcerzana ponowoczesna pochwała strukturalizmu. Rec.: Edward Balcerzan, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury. Mikołów 2013. „Seria Krytyczna. Biblioteka Arkadii”. Tom 95 (s. 221)
Tomasz Wójcik, Nowoczesność i wygnanie. Rec.: Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité.
Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz. Paris 2012. „Littérature, Histoire, Politique” (s. 230)
Anna Marta Dworak, Geografia – nauka czy opowieść? Rec.: Yi-Fu Tuan, Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape. Madison, Wisconsin 2013 (s. 232)
Kamila Gieba, Wokół literackich topografii – propozycje badawcze w ramach geopoetyki. Rec.: Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków (2014). „Horyzonty Nowoczesności”. [T.] 109 (s. 241)

14
kwi 2016

Pamiętnik Literacki 4/2015

„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Michał Kuziak, Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-mecum” (s. 5)
Przemysław Pietrzak, Felieton, gazeta, powieść – o pewnym genologicznym kontekście „Lalki” Bolesława Prusa (s. 27)
Aleksander Wójtowicz, „Czarny Paryż” – nieznana powieść Jana Brzękowskiego i Jolanty Fuchsówny (s. 45)

Zagadnienia języka artystycznego
Michał Krzykawski, Efekt Bataille’a (s. 55)
Anna Tenczyńska, „Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu...” Nawiązania do muzyki ludowej w „Ciemnych ścieżkach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza (s. 83)
Olga Szmidt, Piekło języka. „Trenta Tre” Ryszarda Schuberta (s. 97)
Lech Trzcionkowski, Z archeologii symbolu: „symbola” orfików (s. 113)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Inedita krytyczne Tadeusza Makowieckiego. Opracowała Krystyna Jakowska (s. 133)
Dobrosława Świerczyńska, Nieznane (zapomniane?) opowiadanie Bolesława Prusa i „Jednodniówka” Wacławy Kiślańskiej (s. 171)
„Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. ListyTeodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. Opracował Piotr Gorliński-Kucik (s. 177)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Agnieszka Kwiatkowska, Próba Norwida – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012 (s. 233)
Anna Janicka, Gabriela Zapolska w nowej dramatopisarskiej odsłonie. Rec.: „Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej”. T. 1–2. Red. Jan Jakóbczyk. Katowice 2012 (s. 240)
Anna Legeżyńska, Poeta w roli tłumacza. Rec.: Magda Heydel, „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2013 (s. 244)

4. KRONIKA – ZMARLI
Anna Bujnowska (10 marca 1949 – 22 czerwca 2015). Wspomnienie (Marta Zielińska) (s. 249)
Hanna Dziechcińska (21 stycznia 1924 – 26 sierpnia 2015). Wspomnienie (Joanna Partyka) (s. 255)

5. DYSKUSJE – KORESPONDENCJA
Anna Martuszewska, Pracując nad rękopisami Prusa... (s. 259)
Michalina Kmiecik, Od autorki (s. 265)

05
sty 2016

Pamiętnik Literacki 3/2015

„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 3
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Kazimiera Zdzisława Szymańska, Żydzi polscy na szlaku podróży galicyjskiego globtrotera Sygurda Wiśniowskiego (s. 5)
Cyryl Skibiński, Papierowa segregacja. Stosunek Marii Dąbrowskiej do Żydów (s. 19)
Marta Baron-Milian, Transakcje Aleksandra Wata (s. 37)
Grzegorz Sierocki, Kat, sędzia i ofiara w „Spowiedzi” Calka Perechodnika (s. 63)
Aránzazu Calderón Puerta, Doświadczenie wykluczenia widziane od środka. „Skrawek czasu” Idy Fink i jego polska recepcja (s. 73)
Agnieszka Hudzik, Doświadczenie i pamięć z otwartą furtką. Maxim Biller o Brunonie Schulzu (s. 105)
Hanna Kirchner, Polonistyka hejterska. Uwagi do książki „Granice Nałkowskiej” (s. 125)

Zagadnienia języka artystycznego
Michalina Kmiecik, Dykcja milcząca: Celan i Webern (s. 171)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Bożena Wojnowska, Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 1 (s. 195)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Józef Olejniczak, Chrystus, Wat, Różewicz. Uwagi o książce Tomasza Żukowskiego. Rec.: Tomasz Żukowski, Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Warszawa 2013 (s. 233)
Karol Alichnowicz, Stryjkowski odkryty na nowo. Rec.: Ireneusz Piekarski, Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” (s. 236)
Marta Tomczok, Opisana Zagłada? Uwagi do projektu. Rec.: Sławomir Buryła, Tematy (nie)opisane. Kraków (2013) (s. 243)
Sławomir Buryła, Pionierska monografia. Rec.: Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady. (Warszawa 2013) (s. 250)

21
paź 2015

Pamiętnik Literacki 2/2015

„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 2

TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Agnieszka Czajkowska, Józef Ignacy Kraszewski wobec postępu cywilizacyjnego w Europie. Na marginesie relacji z podróży (s. 5)
Grzegorz Marchwiński, Z Brazylii do Polski. Chłopi, naród i literatura w dyskursie publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej) (s. 27)
Adam Mazurkiewicz, „Mamy tedy nowy sklep...” Obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w „Lalce” Bolesława Prusa (s. 51)
Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Bolesław Prus i wątpliwy blask postępu (s. 71)
Aleksandra Chomiuk, Joseph Conrad wobec polskiego doświadczenia historycznego. Dyskurs literacki, biograficzny i polityczny w „Księciu Romanie” (s. 95)
Agnieszka Kruszyńska, Zagadnienie świadomości czasu w „Dyliżansie warszawskim” Marii Kuncewiczowej (s. 109)
Łukasz Grützmacher, Problemy perspektywy semiologicznej. Na przykładzie „Podboju Ameryki” Tzvetana Todorova (s. 123)

ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO
Beata Śniecikowska, Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” polskich haiku (s. 139)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Jerzy R. Krzyżanowski, Sienkiewicz, generał Custer i Indianie (s. 177)
Zdzisław Jerzy Adamczyk, Stefan Żeromski wobec jubileuszu Lwa Tołstoja (s. 185)
Paweł Zajas, Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914–1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego (s. 191)
Beata Nowacka, „Mexicanidad” à la Wańkowicz (s. 223)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Anna Al-Araj, Święta wojna o czystość. Rec.: Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo Historia pewnej obsesji. Kraków 2013. „Biblioteka Tradycji”. Nr CXX (s. 241)
Łukasz Zabielski, Codzienność (w) XIX-wiecznej powieści. Przypadek Kraszewskiego. Rec.: Agnieszka Czajkowska, Kraszewski nieubrany. Szkice. Częstochowa 2012. „Studia o Literaturze XIX i XX Wieku”. T. III (s. 246)
Paweł Wolski, Dzisiaj komparatystyka. Badania porównawcze, kryzys i literaturoznawstwo. Rec.: Komparatystyka dzisiaj. Redakcja naukowa: Ewa Szczęsna, Edward Kasperski. T. 1: Problemy teoretyczne. Kraków 2010. T. 2: Interpretacje. Warszawa 2011 (s. 250)

4. KRONIKA – ZMARLI
Wojciech Tomasik, Nekrolog Kazimierza Bartoszyńskiego (7 stycznia 1921 – 26 stycznia 2015) (s. 255)

03
lip 2015
AKTUALNY ZESZYT 2