Pamiętnik Literacki

Aktualności

Pamiętnik Literacki 2016, zeszyt 3

Pamiętnik Literacki 2016, z. 3
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Wojciech Tomasi k, Żeromski i rozkład jazdy. Przypadek Judymowej (s. 5)
Jerzy Kandziora, Jerzego Ficowskiego oferta piosenkowa (z dziejów kultury popularnej w PRL) (s. 33)
Anna Tatar, Wobec ocalałych i ich opowieści. Elementy warsztatu reporterskiego Hanny Krall (s. 93)
Anna Wietecha, Czego nie widać w lustrze, czyli o przekraczaniu ciemności w „Katarynce” Bolesława Prusa (s. 119)
Adam Mazurkiewicz, Mroki przyszłości. O nurcie tzw. dark future w polskiej fantastyce naukowej (s. 139)

ZAGADNIENIA JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO
Barbara Kaszowska-Wandor, „Mój dom jest wielce rozmowny”. O inskrypcji literackiej w dawnej i współczesnej przestrzeni komunikacyjnej (s. 155)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Iwona Węgrzyn, Smutne humoreski Marii z Brzezinów Sadowskiej. O niedocenionym gatunku i zapomnianej pisarce
(s. 167)
Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2. Opracowała Bożena Wojnowska (s. 181)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Paweł Jasnowski, Z historii pewnej idei – monografia warszawskiego „Izraelity”. Rec.: Zuzanna Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. (Kraków 2014). „Studia Polsko-Żydowskie”
(s. 205)
Agata Stankowska, Od „pokolenia” ku „formacji” 1910. Konstrukcje – mity – fakty. Rec.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Redakcja Dorota Kozicka, Tomasz Cieślak-Sokołowski. Kraków (2011). „Krytyka XX i XXI Wieku” (s. 211)
Kajetan Mojsak, Kontrolerzy i stratedzy. Rec.: Kamila Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009 (s. 219)
Sławomir Buryła, Monografia wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego. Rec.: Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971). Warszawa 2014 (s. 227)
Łukasz Pawłowski, Miejsce i sens literatury dzisiaj. Rec.: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku’89. Pod redakcją Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego. Warszawa (s. 232)
Paweł Wiktor Ryś, Pasolini prossimo nostro? Od „włoskiej” akulturacji do „polskich” rewizji. Rec.: Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie. Wybór i wstęp Mateusz Werner. Posłowie Serafino Murri. Przekład Anna Mętrak, Izabela Napiórkowska, Mateusz Salwa. Warszawa 2012. „Biblioteka Kwartalnika »Kronos«” (s. 237)

4. KRONIKA – ZMARLI
Marian Stala, Wspomnienie o Marii Podrazie-Kwiatkowskiej (19 stycznia 1926 – 5 kwietnia 2016) (s. 243)

21
paź 2016

Pamiętnik Literacki 2/2016

Pamiętnik Literacki 2016, z. 2
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Tomasik, Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce (s. 5)
Adrian Mrówka, Podmioty „intensywne” w powieściach Stanisława Przybyszewskiego („De profundis”, „Synowie ziemi”, „Krzyk”) (s. 19)
Mateusz Skucha, Benedykt Dybowski i Włodzimierz Popiel, albo o pewnym dyskursie profeministów polskich przełomu XIX i XX wieku (s. 47)
Piotr Krupiński, Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza (s. 67)
Aleksandra Więcek, Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury”Witolda Gombrowicza (s. 85)
Jadwiga Jęcz, „O! posągu Komandora, wejdź nareszcie za mój próg!” – uwagi na temat „Don Juana” Jana Lechonia (s. 97)
Filip Mazurkiewicz, Niewidzialna „Operetka” Witolda Gombrowicza. Od męskości hegemonicznej ku męskości atopicznej (s. 113)
Agata Chałupnik, „Niech się pan nie wyteatrza!” O „Chrabąszczach” Mariana (s. 137)
Wojciech Śmieja, Demilitaryzacja polskiej męskości (s. 161)
Dawid Matuszek, Kreatura – Świetlicki pod pozorem męskości (s. 179)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego. Wokół monografii Mieczysława Karłowicza. Opracowała Mariola Wilczak (s. 199)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Sławomir Buryła, Pionierska monografia. Rec.: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013 (s. 235)
Grażyna Legutko, Wczesny modernizm w demonicznej odsłonie. Rec.: Gabriela Matuszek, Maski i demony wczesnego modernizmu. (Kraków 2014) (s. 240)
Tomasz Kaliściak, Inne oblicza męskości. Rec.: Marian Bielecki, Kłopoty z innością (s. 246)
Monika Świerkosz, Płeć transformacji. Rec.: Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012. „Lupa Obscura” (s . 250)
Katarzyna Szopa, Wywrotowe obietnice. Rec.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Pod redakcją naukową Agnieszki Gajewskiej. Poznań 2012 (s. 256)
Rafał Milan, Aporie powszedniej zażyłości. Rec.: Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przełożyła Bożena Shallcross. Warszawa 2013. „Nowa Humanistyka” (s. 261)

18
lip 2016

Pamiętnik Literacki 1/2016

„Pamiętnik Literacki”, 2016, z. 1
TREŚĆ ZESZYTU

Dedykacja zeszytu prof. Teresie Kostkiewiczowej (s. 3)

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Patrycja Bąkowska, „Byłbym spłonął jak plewa” – dystans i autokreacja w „Przypadkach niektórych” Józefa Andrzeja Załuskiego (s. 7)
Piotr Chlebowski, Miasto śmierci. Epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego (s. 27)
Aleksandra Chomiuk, Bio/geo/grafia jako autokreacja. O Sienkiewiczu w Ameryce (s. 43)
Aneta Mazur, Sabina Brzozowska, „Noc jeanpaulowska” u Fiodora Dostojewskiego, Bolesława Prusa i Thomasa Manna (s. 61)
Krzysztof Iwanek, Indie w „Pożegnaniu jesieni”. Obietnica wyzwolenia czy kolejna inteligentna drwina Witkacego? (s. 81)
Wacław Forajter, Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego (s. 97)

Zagadnienia języka artystycznego
Ireneusz Staroń, „In partibus infidelium”, czyli poetyka pejzażu wewnętrznego. Stanisław Antoni Mueller a kontekst schulzowski (s. 133)
Regina Chorobik, O zabłąkanej stonodze, grzybiej wojnie i świecie, którego nie ma, czyli bajki Jana Brzechwy po ukraińsku (s. 153)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni S. Małłek. Korespondencja z lat 1907–1910. Opracowali Alicja Kędziora, Emil Orzechowski (s. 167)
Ryszard Zajączkowski, Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach „Soli ziemi” (s. 201)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Stanisław Jasionowicz, W poszukiwaniu porządków kultury: mity, paradygmaty, wizje świata. Rec.: Lidia Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz 2009 (s. 215)
Joanna Grądziel-Wójcik, W trybie poezji. Edwarda Balcerzana ponowoczesna pochwała strukturalizmu. Rec.: Edward Balcerzan, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury. Mikołów 2013. „Seria Krytyczna. Biblioteka Arkadii”. Tom 95 (s. 221)
Tomasz Wójcik, Nowoczesność i wygnanie. Rec.: Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité.
Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz. Paris 2012. „Littérature, Histoire, Politique” (s. 230)
Anna Marta Dworak, Geografia – nauka czy opowieść? Rec.: Yi-Fu Tuan, Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape. Madison, Wisconsin 2013 (s. 232)
Kamila Gieba, Wokół literackich topografii – propozycje badawcze w ramach geopoetyki. Rec.: Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków (2014). „Horyzonty Nowoczesności”. [T.] 109 (s. 241)

14
kwi 2016

Pamiętnik Literacki 4/2015

„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Michał Kuziak, Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-mecum” (s. 5)
Przemysław Pietrzak, Felieton, gazeta, powieść – o pewnym genologicznym kontekście „Lalki” Bolesława Prusa (s. 27)
Aleksander Wójtowicz, „Czarny Paryż” – nieznana powieść Jana Brzękowskiego i Jolanty Fuchsówny (s. 45)

Zagadnienia języka artystycznego
Michał Krzykawski, Efekt Bataille’a (s. 55)
Anna Tenczyńska, „Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu...” Nawiązania do muzyki ludowej w „Ciemnych ścieżkach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza (s. 83)
Olga Szmidt, Piekło języka. „Trenta Tre” Ryszarda Schuberta (s. 97)
Lech Trzcionkowski, Z archeologii symbolu: „symbola” orfików (s. 113)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Inedita krytyczne Tadeusza Makowieckiego. Opracowała Krystyna Jakowska (s. 133)
Dobrosława Świerczyńska, Nieznane (zapomniane?) opowiadanie Bolesława Prusa i „Jednodniówka” Wacławy Kiślańskiej (s. 171)
„Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”. ListyTeodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. Opracował Piotr Gorliński-Kucik (s. 177)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Agnieszka Kwiatkowska, Próba Norwida – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012 (s. 233)
Anna Janicka, Gabriela Zapolska w nowej dramatopisarskiej odsłonie. Rec.: „Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej”. T. 1–2. Red. Jan Jakóbczyk. Katowice 2012 (s. 240)
Anna Legeżyńska, Poeta w roli tłumacza. Rec.: Magda Heydel, „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2013 (s. 244)

4. KRONIKA – ZMARLI
Anna Bujnowska (10 marca 1949 – 22 czerwca 2015). Wspomnienie (Marta Zielińska) (s. 249)
Hanna Dziechcińska (21 stycznia 1924 – 26 sierpnia 2015). Wspomnienie (Joanna Partyka) (s. 255)

5. DYSKUSJE – KORESPONDENCJA
Anna Martuszewska, Pracując nad rękopisami Prusa... (s. 259)
Michalina Kmiecik, Od autorki (s. 265)

05
sty 2016

Pamiętnik Literacki 3/2015

„Pamiętnik Literacki” 2015, z. 3
TREŚĆ ZESZYTU

1. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Kazimiera Zdzisława Szymańska, Żydzi polscy na szlaku podróży galicyjskiego globtrotera Sygurda Wiśniowskiego (s. 5)
Cyryl Skibiński, Papierowa segregacja. Stosunek Marii Dąbrowskiej do Żydów (s. 19)
Marta Baron-Milian, Transakcje Aleksandra Wata (s. 37)
Grzegorz Sierocki, Kat, sędzia i ofiara w „Spowiedzi” Calka Perechodnika (s. 63)
Aránzazu Calderón Puerta, Doświadczenie wykluczenia widziane od środka. „Skrawek czasu” Idy Fink i jego polska recepcja (s. 73)
Agnieszka Hudzik, Doświadczenie i pamięć z otwartą furtką. Maxim Biller o Brunonie Schulzu (s. 105)
Hanna Kirchner, Polonistyka hejterska. Uwagi do książki „Granice Nałkowskiej” (s. 125)

Zagadnienia języka artystycznego
Michalina Kmiecik, Dykcja milcząca: Celan i Webern (s. 171)

2. MATERIAŁY I NOTATKI
Bożena Wojnowska, Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 1 (s. 195)

3. RECENZJE I PRZEGLĄDY
Józef Olejniczak, Chrystus, Wat, Różewicz. Uwagi o książce Tomasza Żukowskiego. Rec.: Tomasz Żukowski, Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Warszawa 2013 (s. 233)
Karol Alichnowicz, Stryjkowski odkryty na nowo. Rec.: Ireneusz Piekarski, Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” (s. 236)
Marta Tomczok, Opisana Zagłada? Uwagi do projektu. Rec.: Sławomir Buryła, Tematy (nie)opisane. Kraków (2013) (s. 243)
Sławomir Buryła, Pionierska monografia. Rec.: Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady. (Warszawa 2013) (s. 250)

21
paź 2015
AKTUALNY ZESZYT 3